- - -

Kvalitně poskytnutá laická první pomoc před příjezdem profesionálních záchranářů může ovlivnit následný vývoj postiženého až ze 100%!!! Zejména pro děti na dětských táborech pořádáme tzv. „Prožitkové semináře“. Co to je?

Jedná se o několik naprosto realisticky vypadajících disciplín, při kterých se děti bez jakéhokoliv varování, musí sami nebo za pomoci vedoucího vypořádat s nenadálou situací – zranění někoho ze členů tábora. Ve chvíli, kdy už si neví rady, přichází záchranář a postupně se s dětmi dopracuje ke správnému poskytnutí pomoci. Nejčastěji je tato půl až celodenní akce rozdělena do těchto disciplín:
  1. Děti musí přivolat odbornou pomoc – skutečně volají dispečerovi záchranné služby!
  2. Musí se domluvit, kdo a jak poskytne zdravotnickou pomoc a rozdělit si efektivně další úkoly
  3. Pod dohledem záchranáře poskytují první pomoc zraněnému
  4. Pro lepší představu si i vyzkouší si transport zraněného pomocí improvizovaných pomůcek
  5. Společně celou akci podrobně probereme a vyhodnotíme
  6. Prakticky si ukážeme a vyzkoušíme ošetřit nejčastější úrazy
  7. Naučíme se rozpoznat nejčastější akutní stavy u dětí i dospělých
Největší důraz klademe na praktický nácvik, systematickou a kolektivní práci a na snadné zapamatování naučených vědomostí a dovedností. Díky praktickým ukázkám a zkouškám si toho děti hodně pamatují a celkový výsledek je neporovnatelně lepší než u čistě teoretické výuky.
ll
Hvězda života
I
I


Spolupracujeme:

cestuj s dětmi

Resuscitace

Záchranná služba

ll
ll
 
PRVNÍ POMOC JINAK
... než jste zvyklí