- - -

Jaké výhody má školení první pomoci zaměstnanců firem???
Jaký je tedy přínos pro postiženého???
Jaké výhody plynou pro zaměstnavatele???
V čem se lišíme od konkurence?

- - -
Jaké výhody má školení první pomoci zaměstnanců firem???
Kvalitně poskytnutá laická první pomoc před příjezdem profesionálních záchranářů může ovlivnit následný vývoj postiženého až ze 100%!!!
Následným vývojem se rozumí:
  1. výrazné zkrácení hospitalizace a následné rekonvalescence na minimum
  2. minimální nebo dokonce žádné trvalé následky
  3. riziko úmrtí se výrazně snižuje
Jaký je tedy přínos pro postiženého???
Pro postiženého to znamená rychlejší a kvalitnější návrat do běžného života a pracovního procesu a tudíž opětovné navýšení finančních příjmů a snížení výdajů za léčení, léky, popř. nutnou rehabilitaci.
Jaké výhody plynou pro zaměstnavatele???
  1. Snížení rizika dlouhodobé či úplné ztráty kvalitního zaměstnance (dočasná náhrada na jeho pracovní pozici) popř. nutnost vyhledat a znovu zaškolit nového, stejně kvalitního kolegu, což je spojeno se zvýšenými náklady.
  2. Snížení nákladů přímo spojených s pracovní neschopností zaměstnance a zároveň jeho rychlejší návrat do pracovního procesu.
  3. Minimální nebo žádné další finanční výdaje spojené s odškodněním postiženého či jeho pozůstalých.
V čem se lišíme od konkurence?
Před zahájením vlastního školení, provádíme na vlastní náklady podrobnou přípravu se zaměřením na konkrétní oblast (pracovní zařazení) posluchačů a díky jejímu vyhodnocení můžeme, kromě obecných informací, směřovat výuku k dané problematice. Například:
chemická výroba = zaměření na úrazy spojené s používáním chemických prostředků
škola = zaměření především na sportovní úrazy
kuchyň = úrazy spojené s teplem a poranění ostrými předměty
bazén = tonutí a pády
policie = rvačky a dopravní úrazy
strojní průmysl = dle typu odvětví, nejčastěji úrazy spojené s obsluhou strojů a zařízení


Do teoretické výuky je začleněn i prostor pro praxi. Materiál poskytnutý pro praktický výcvik je zahrnutý v ceně školení.

Každý z účastníku našeho školení dostane zdarma publikaci, která slouží jako stručný a přehledný návod při poskytování první pomoci a kde je zároveň uvedeno, jakých nejčastějších chyb se laici dopouští a čemu věnovat zvýšenou pozornost.

Jelikož jsme přesvědčeni o kvalitách námi nabízených služeb, na přání zákazníka vyzkoušíme do 10ti dnů školenou skupinu formou testu. Úspěšnost (resp. neúspěšnost) celé skupiny se přímo promítne do ceny služeb. V praxi to znamená, že pokud bude průměrná úspěšnost v testu 95% zákazník dostane zpět 5% z celkové ceny školení. Při úspěšnosti 60% to už bude 40% z ceny školení

Pokud Vám konkurence nabídne nižší ceny, jejich nabídku s Vámi projdeme a pomůžeme Vám vyhodnotit kvalitu služeb.

Výhodou všech našich kurzů a školení je, že nemusíte nikam jezdit. My přijedeme k Vám!
Kurzy připravíme konkrétně pro Vás a upravíme jejich obsah dle Vašich potřeb a zaměření.


ll
Hvězda života
I
I


Spolupracujeme:

cestuj s dětmi

Resuscitace

Záchranná služba

ll
ll
 
PRVNÍ POMOC JINAK
... než jste zvyklí