Následující text a zároveň rozhovor s novinářkou Lenkou Brabencovou (Mladá Fronta), který vyšel v tisku, asi nejlépe vystihuje vše „O nás“ a především pak obsahuje důležité informace o kurzech, které pořádáme. Celý článek jsem pro potřeby webu nepatrně upravil.
- - -

Jaký byl první podnět k uspořádání kurzů první pomoci, zejména pak kurzů zabývajících se první pomocí malým miminkům a dětem?
Jaké zkušenosti máte se svými kurzy?
Proč jít (absolvovat) na kurz první pomoci?

- - -
Jaký byl první podnět k uspořádání kurzů první pomoci, zejména pak kurzů zabývajících se první pomocí malým miminkům a dětem?
Od roku 2005 jsem pomáhal vést různá podobná školení u Červeného kříže. Protože jsem ale chtěl, aby si účastníci kurzů nabité vědomosti dlouho pamatovali a nebáli se je použít i v praxi, musel bych změnit od základu celý zaběhlý systém výuky. Tehdy jsem začal přemýšlet o formě kurzu, kde by se zábavnou formou propojila teorie s praktickým nácvikem a místo přednášení jedné osoby by se jednalo o oboustrannou komunikaci mezi lektorem kurzu a účastníky, tzv. „škola hrou“. Co se týče první pomoci dětem, je to naprosto specifické téma, protože děti jsou malé a poskytnutí první pomoci musí být rychlé a šetrné. Výjezdy k nim se na celé naší práci podílejí zhruba pěti procenty a vyvolávají i u záchranného personálu zcela jiné pocity. Většina dospělých (například rodičů, vychovatelů a učitelů) se pak hlavně kvůli strachu necítí zcela jistá v technikách, jak poskytnout dětem účinnou první pomoc.
Jaké zkušenosti máte se svými kurzy?
Mě samotného baví předávat své znalosti lidem, kteří je mohou prakticky využít. Snažím se o srozumitelnou a jednoduchou formu přednášek, kde vládne přátelská atmosféra. Návštěvníci se mohou zeptat na vše, co je zajímá. Lidé většinou velmi oceňují, že je přímo navedu do modelové situace, kde si vyzkoušejí správný zásah. Po absolvování kurzu cítí jistotu. Vědí, jak kritickou situaci zvládnout, jak přesně postupovat, na co si dát pozor apod. Když taková situace případně později nastane, mají mnohem větší šanci okamžitě jednat, vědí, čím první pomoc zahájit a jaká pravidla při tom dodržet.
Proč jít (absolvovat) na kurz první pomoci?
Dnešní medicína se velmi rychle vyvíjí. Poskytování první pomoci tak, jak jsme se to učili ve škole lze dnes použít pouze částečně. S trochou nadsázky by se klidně dalo říct, že na základě nových výzkumů a zkušeností a nově vzniklých standardů pro poskytování první pomoci stará pravidla neplatí. Zejména je to ze dvou důvodů. Buď jsou známé účinnější a zpravidla i jednodušší metody nebo se vědecky prokázalo, že jsou dokonce staré metody neúčinné či přímo poškozují postiženého (postiženým zde myslíme osobu ohroženou na životě). Ale zpět k otázce. Je na každém z nás, jestli poskytneme první pomoc svým nejbližším, ve chvíli, kdy to budou opravdu potřebovat. Ještě lepší ale je, když si položíme otázku:
Vím na sto procent jistě, kdy mám začít poskytovat první pomoc???

Umím ji poskytnout??? A zvládnu to tak, abych postiženému, třeba i dítěti, neublížil???

Zvládnu to i ve vypjaté stresové situaci???

V případě, že alespoň jedna z odpovědí na tyto otázky je záporná, potom je potřeba zvážit, zda ponecháte dítě osudu nebo zda jste ochotni mu pomoct. Podle platné legislativy jste takovou pomoc dokonce povinni poskytnout, jinak se vystavujete riziku stíhání za neposkytnutí pomoci. Zavolání na tísňovou linku není totiž poskytnutí první pomoci! Pokud by Vám připadalo, že přeháním, stačí se podívat do statistik. Kvalitně poskytnutá první pomoc hned na místě, zvyšuje šanci na přežití až dvojnásobně! Opravdu se tedy budete 10 minut jenom koukat na postiženého a čekat na záchranku???

ll
Hvězda života
I
I


Spolupracujeme:

cestuj s dětmi

Resuscitace

Záchranná služba

ll
ll
 
PRVNÍ POMOC JINAK
... než jste zvyklí